Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

SDH

 

Historie sboru

V roce 2005 uplynulo 70 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Hradčany. Za přítomnosti župního náčelníka bratra Pelikána z Přeštic, starosty obce Lišice pana Vokáče a řídícího učitele bratra Šindeláře proběhla 9. února 1935 v hostinci pana Josefa Kašpara na Račanech ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Račany. Bylo přijato všech pamětní list k 70. výročí24 přihlášených členů a zvolen historicky první starosta sboru bratr František Černý. Rovněž byli zvoleni i ostatní funkcionáři potřební k zajištění chodu sboru. Ihned po založení sboru se členové aktivně zapojují do práce dle stanov novodobého hasičstva a do organizování kulturního dění v obci. Začátky sboru nebyly lehké, neboť bylo nutno zajistit výzbroj a výstroj, která byla finančně náročná. V jednotce byli zařazeni rovněž samaritáni, kteří prováděli činnost i pro ostatní občany. Smutným obdobím pro sbor byl r. 1942, kdy bylo SDH na Račanech nařízeno zrušit a ukončit činnost a sbor přechází do sboru obce Lišice. Toto bylo v období tzv. Protektorátu Čechy a Morava. V květnu 1942 musela dokonce osada Račany rozkazem Říše odevzdat zvon z kapličky na Okresní úřad v Přešticích. 17. března 1946 je obnovena 22 členy činnost sboru na Hradčanech. Po celou dobu se sbor potýkal s většími či menšími finančními problémy.

V r. 1952 je SDH na podnět ONV Přeštice opět sloučen s hasičskou jednotkou Lišice. V r. 1957 se opět osamostatňuje, tentokráte jako místní jednotka ČSPO, která začíná být ovlivňována ideologií vládnoucí strany. Od tohoto období začíná organizace pracovat nejen na poli požární ochrany, ale velice silně zajišťuje i brigádnickou činnost a budování obce. Požárníci byli jediná organizace v obci, a tudíž veškerá činnost, která zde probíhala, byla koordinována a vykonávána jejími členy. Za pomoci požárníků byla vybudována kanalizace vp. Karel Čiviš - nejstarší člen obci, čistírna odpadních vod, komunikace, přebudována hasičská zbrojnice atd.. V r. 1990 se vracíme k původnímu označení hasiči. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Hradčany 77 členů, z toho 22 žen. Navazuje na práci předešlých generací hasičů a požárníků. Sbor se pod vedením současného starosty velice silně zapisuje do povědomí hasičů jak Okrsku Dobřansko, tak Okresu Plzeň-jih. Podklady čerpány z kroniky zapsané p. Karlem Čivišem.
p. Karel Čiviš, nejstarší člen SDH  

                                                         

Zapsal: starosta SDH Hradčany Ing. Josef Mištera

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish