Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Historie kulturního domu

Přípravné práce na Společenském zařízení Chlumčany, jak se tehdy stavba nazývala, byly zahájeny v roce 1970. Navazovalo se na dokončení 2. etapy sídliště Chlumčany. Stavbu projektoval Stavoprojekt Plzeň. Autorem projektu byl ing. arch. Barborka s kolektivem.

Celé kulturní zařízení v Chlumčanech bylo stavěno jako sdružená investice (podílely se CHKZ Chlumčany, Prefa Přeštice, JZD Vstiš, ONV Plzeň, Krajská odborová rada, Ústřední rada odborů a hlavně obec Chlumčany).

Stavba byla zahájena v roce 1974. Na vedení stavby se podíleli pánové Josef Benedikt, Karel
Fládr st. a Miroslav Levora. Stavební dozor měla skupina vedená p. Václavem Režem. Na
organizačních záležitostech se podíleli předsedové MNV pánové Benedikt, Fux, Šašek
a místopředsedové Rendl, Šiška a Karas. Skupiny zedníků vedli pánové Bláha a Janota.

Kromě na jednotlivá řemesla najatých firem se o výstavbu významně zasloužili občané
Chlumčan. Na stavbě se podílelo 343 rodin a 465 jednotlivců. Jen při výstavbě 1. etapy
bylo odpracováno 82 950 hodin z toho 36 250 hodin zdarma.

Otevření 1. etapy proběhlo v pátek 24. 2. 1978. Byla otevřena restaurace a přísálí. Stavba nebyla dokončená. Patro a kinosál byly zprovozněny až v pátek 4. 8. 1978 promítáním filmu Setkání v červenci. Současně začal pracovat při kulturním zařízení Sdružený závodní klub Keramik pod vedením Josefa Špillera. Akce se pořádaly zatím v omezených prostorách kinosálu a přísálí. Restaurace byla provozována firmou RAJ Přeštice.

Druhá část KD byla otevřena 5. 12. 1981 estrádním pořadem (Simonová, Chladil, Hála).
Tímto dnem byl uveden do provozu celý objekt včetně velkého sálu pro 500 návštěvníků
a rozšířily se možnosti pořádání kulturních akcí v Chlumčanech. V radě ZK Keramik pracovali
p. Miroslav Pešek, Václav Strejc, Vladimír Mašek, Jaroslava Veinfurtová, Karel Hodinář,
Marie Dvořáková, Magda Hajšmanová, Jana Štichová a Dagmar Puchtová. Pořadatelský
sbor, který se podílel na hladkém průběhu akcí, pracoval ve složení M. Tobrman, M. Baxa,
K. Fládr ml., J. Fládr, J. Procházka, L. Mourek, V. Marek a jiní.

Zlatá éra tohoto zařízení zahrnovala zhruba období 1983–1990. Troufám si říci, že se
z Chlumčan v této době stalo kulturní centrum okresu. V KD se pořádala spousta pořadů
– v podstatě byly obsazené všechny víkendy. Kromě našich vlastních pořadů a plesů zde
proběhla spousta akcí okresního formátu a i spousta akcí profesionálních – nejen populární
ale i vážné hudby, které v kinosále zajišťovala p. Veinfurtová. Večery „Závody se baví“, organizované p. Strejcem, byly velmi oblíbené. Pro mládež bylo pořádané velké množství různých tanečních zábav s nadstandardní návštěvností. Proběhlo zde i několik
středoškolských maturitních plesů.

Návštěvnost kina se zvýšila oproti roku 1977 (staré kino) 4 krát. Na jeho provozu se podíleli
postupně p. Baumrukr, Hodinář, Baumrukrová, Puchta, Puchtová, K. Fládr ml.

Při ZK Keramik fungoval dechový orchestr Keramik pod vedením p. Černého, taneční orchestr
Golf p. Žižky a skupina Weekend p. Janouška. V KD působily dva dětské pěvecké sbory pod vedením p. Marie Novákové za spolupráce Věry Müllerové, jejichž koncerty byly vždy velkou společenskou událostí pro celou obec, a ze začátku i pěvecký sbor Česká píseň. V KD pracovala i ZO Svazarmu – Hifiklub pod vedení p. J. Vávry za účasti p. Simbartla, Pitra, Hory a Šlehofera. Jejich fonotéky, pořádané ve spolupráci se ZK Keramik, byly široko daleko vyhlášené. ZK Keramik pořádal také spoustu pořadů pro děti.

Karel Hodinář

zdroj: Chlumčanský občasník č.61 (prosinec 2019)

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish