Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Samospráva

Rada obce Složení, Jednací řád, Termíny jednání, Komise
Zastupitelstvo obce Složení, Jednací řád, Usnesení ze zasedání, Termíny zasedání, Výbory

Samospráva je veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem. Je relativně samostatná, nezávislá na státu. Relativnost samostatnosti však vyplývá ze skutečnosti, že stát vytváří pro samosprávu podmínky pro její fungování, takže její nezávislost z tohoto důvodu není absolutní.

Zákon o obcích vymezuje orgány obce a uvádí, že orgány obcí je zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce, jako jsou výbory a komise.

Územní samospráva je dána Ústavou. Ta určuje za základní územní samosprávné celky obce a jako vyšší územní samosprávné celky kraje. Územní samosprávou rozumíme prostorově ohraničený funkční celek, který má právo samostatně hospodařit, nakládat se svým majetkem a samostatně rozhodovat o svých záležitostech.

Obec je základním územním samosprávným celkem, jehož zřízení a fungování se řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích a některé další zákony vymezují obcím úkoly, kterými se mají zabývat ve svém územním obvodu. Stanovuje jim také právní prostředky k jejich plnění. Souhrn těchto úkolů, které jsou obcím vymezeny, nazýváme působnost obce. Obec vykonává dvojí působnost: samostatnou a přenesenou.

Samostatná působnost obce – záležitosti, které nejsou nařízeny státem a obec je vykonává pro blaho svých občanů (odvoz odpadků, finance, vydávání obecně závazných vyhlášek.

Přenesená působnost obce – záležitosti, které stanoví zákon a obec je vykonává (vydávání matričních průkazů, OP, evidence obyvatel, stavební povolení).

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish