Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Rada obce

Složení Jednací řád Informace z rady Termíny schůzí Komise

Rada obce (obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Do kompetencí rady obce patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je jí vyhrazeno například:

  • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
  • vydávat nařízení obce
  • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ
  • kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem
  • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce
  • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
  • stanovit pravidla pro záležitosti petic
  • schvalovat účetní závěrku obce a další

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish