Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Volby

Na této stránce přinášíme dokumenty k aktuálním volbám.


 


Místem konání voleb je:

volební okrsek č. 1
volební místnost: zasedací místnost ve vestibulu Základní školy Chlumčany

  • pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu ve staré části obce a pro občany s adresou místa trvalého pobytu na obecním úřadě Chlumčany

volební okrsek č. 2
volební místnost: zasedací místnost v budově Družstevní 332 (bývalý obecní úřad)

  • pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Novém Sídlišti, ulici Boženy Němcové a Družstevní

volební okrsek č. 3
volební místnost: zasedací místnost v salonku Kulturního domu Chlumčany, Komenského 377, Chlumčany 

  • pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu U Keramičky a V Rumunsku

volební okrsek č. 4
volební místnost: zasedací místnost klubovna SDH Hradčany

  • pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Hradčanech

Další upozornění:

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území české republiky.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish