Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Kam s odpadem

Odpadové hospodářství Obce Chlumčany

Veškerý odpad vznikající na katastrálním území obce spadá do jejího odpadového hospodářství. Z toho vyplývá, že je povinna zajistit jeho likvidaci. Shromažďování směsného komunálního odpadu probíhá u každé nemovité věci (dům, byt, rekreační objekt atd.) do soukromé sběrné nádoby (popelnice, kontejner). Separovaný odpad (papír, plast atd.) se soustředí ve dvanácti sběrných hnízdech zřízených obcí, jejichž umístění naleznete v tabulce. Odvoz komunálního a separovaného odpadu probíhá pravidelně a zajišťuje ho společnost Západočeské komunální služby a.s.. Harmonogram svozů sběrných míst podle umístění naleznete na stránkách www.mariuspedersen.cz

Stejně jako ceny zboží a služeb každý rok rostou, tak se navyšuje i cena za odvoz, likvidaci a ukládání dopadů. Abychom snížili náklady za zpracování odpadů, tak musíme snížit množství vyprodukovaného odpadu.

Jak lze předejít vzniku odpadu? Například:

  • Využíváním opakovaně použitelných sáčků (látkové, síťové atd.) místo igelitových pytlíků.
  • Nalezením nového účelu využití pro námi nepotřebnou věc, nebo její prodej či darování.
  • Tříděním recyklovatelných materiálů.
  • Kompostováním bioodpadu (např. domácí kompostování).

 

Celkové náklady za odpadové hospodářství Obce Chlumčany za rok 2021 byly ve výši 3 597 037 Kč, z toho bylo za odvoz komunálního dopadu 2 667 300 Kč a za separovaný odpad 929 737 Kč. V tabulce č. 3 naleznete množství nejčastěji odvážených odpadů z obce.

Tabulka č. 3 - Množství odpadů podle druhů

Druh odpadu

Množství v tunách

Směsný komunální odpad

252,5

papír

41,4

plasty

45,6

sklo

30,9

Jedlé oleje a tuky

0,4

textil

3,4

drobný stavební materiál

248,5

bioodpad

132,8

Objemný odpad

276

 

kam s odpadem

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish