Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Komunální odpad

KOMUNÁLNÍ ODPAD (poplatky, harmonogram svozů)

Poplatek za odpady

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2023 je stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  OZV č. 5 - 2022 - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  (185.34 kB)

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Sazba poplatku činí 0,88,- Kč za litr objemu soustřeďovací nádoby.

 

Vyřizuje:
Poplatek je možné uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě Chlumčany, Komenského 377, 334 42 Chlumčany v sekretariátu, Ulrichová Štěpánka, tel. 725 968 994

Částka nepokrývá veškeré náklady související s nakládáním s komunálními odpady, tj. náklady na svoz, separaci a dotřídění, skládkovné, náklady na likvidaci nebezpečných odpadů, velkoobjemového odpadu, bioodpadu a úhradu daně z přidané hodnoty.

 Kdo je poplatníkem

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 Harmonogram svozu komunálního odpadu

místo

den

Chlumčany

pátek + liché týdny

Hradčany

pondělí + sudé týdny

Více informací o harmonogramu svozu komunálního a tříděného odpadu najdete na stránkách Marius Pedersen.

 

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish