Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Sběrný dvůr

SBĚRNÁ MÍSTA

V obci je dispozici sběrný dvůr, který provozují Západočeské komunální služby a.s. a slouží například ke sběru velkoobjemového odpadu (např. gauče, skříně, koberce atd.), drobného stavebního materiálu, bioodpadu, papíru, plastu a zpětné odběru (malé a velké elektrospotřebiče, žárovky).

Sběrný dvůr (pod Kulturním domem)

Co všechno můžete do sběrného dvora odvézt

Občané obce Chlumčany mohou do sběrného dvora zdarma odvážet:

Druhy přijímaných odpadů (zatřídění dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů)

13 01 13

N

Jiné hydraulické oleje

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové  a mrazící oleje

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 07

O

Skleněné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 03

O

Pneumatiky

16 01 07

N

Olejové filtry

16 01 13

N

Brzdové kapaliny

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 17

O

Železné kovy

16 01 18

O

Neželezné kovy

16 01 19

O

Plasty

16 05 07

N

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08

N

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06 01

N

Olověné akumulátory

16 06 02

O

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 04

O

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 01 01

O

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

O

Hliník

17 04 03

O

Olovo

17 04 04

O

Zinek

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 06

O

Cín

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 11

O

Kabely

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest

20 01 01

O

Papír a lepenka

20 01 02

O

Sklo

20 01 10

O

Oděvy

20 01 11

O

Textilní materiály

20 01 13

N

Rozpouštědla

20 01 14

N

Kyseliny

20 01 15

N

Zásady

20 01 17

N

Fotochemikálie

20 01 19

N

Pesticidy

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23

N

Vyřazené zařízení obsahující chlorflourouhlovodíky

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29

N

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 32

N

Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod číslem 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35

N

Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod číslem 20 01 21,  20 01 23

20 01 36

O

Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 38

O

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

O

Plasty

20 01 40

O

Kovy

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

O

Zemina a kameny

20 02 03

O

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

20 03 07

O

Objemný odpad

 

 

Sběrné místo (na Hrázi)

Sběrné místo na Hrázi je určeno pouze pro ukládání bioodpadu a je volně přístupné. Odvoz odpadu je objednáván podle potřeby.

Prosíme o dodržování čistoty a pořádku.

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish