Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Sběrný dvůr

SBĚRNÁ MÍSTA

V obci je dispozici sběrný dvůr, který provozují Západočeské komunální služby a.s. a slouží například ke sběru velkoobjemového odpadu (např. gauče, skříně, koberce atd.), drobného stavebního materiálu, bioodpadu, papíru, plastu a zpětné odběru (malé a velké elektrospotřebiče, žárovky).

Sběrný dvůr (pod Kulturním domem)

Co všechno můžete do sběrného dvora odvézt

Občané obce Chlumčany mohou do sběrného dvora zdarma odvážet:

Druhy přijímaných odpadů (zatřídění dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů)

13 01 13

N

Jiné hydraulické oleje

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové  a mrazící oleje

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 07

O

Skleněné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 03

O

Pneumatiky

16 01 07

N

Olejové filtry

16 01 13

N

Brzdové kapaliny

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 17

O

Železné kovy

16 01 18

O

Neželezné kovy

16 01 19

O

Plasty

16 05 07

N

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08

N

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06 01

N

Olověné akumulátory

16 06 02

O

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 04

O

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 01 01

O

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

O

Hliník

17 04 03

O

Olovo

17 04 04

O

Zinek

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 06

O

Cín

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 11

O

Kabely

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 05

N

Stavební materiály obsahující azbest

20 01 01

O

Papír a lepenka

20 01 02

O

Sklo

20 01 10

O

Oděvy

20 01 11

O

Textilní materiály

20 01 13

N

Rozpouštědla

20 01 14

N

Kyseliny

20 01 15

N

Zásady

20 01 17

N

Fotochemikálie

20 01 19

N

Pesticidy

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23

N

Vyřazené zařízení obsahující chlorflourouhlovodíky

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29

N

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 32

N

Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod číslem 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35

N

Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod číslem 20 01 21,  20 01 23

20 01 36

O

Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 38

O

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

O

Plasty

20 01 40

O

Kovy

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

O

Zemina a kameny

20 02 03

O

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

20 03 07

O

Objemný odpad

 

Provozní doba

úterý

13:00 - 17:00

čtvrtek

13:00 - 17:00

sobota

  9:00 - 13:00

 

Sběrné místo (na Hrázi)

Sběrné místo na Hrázi je určeno pouze pro ukládání bioodpadu a je volně přístupné. Odvoz odpadu je objednáván podle potřeby.

Prosíme o dodržování čistoty a pořádku.

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
2
3
4
4
2
5 6
1
7 8 9
1
10
4
11
12 13 14 15 16
1
17
2
18
1
19 20
1
21
1
22 23
1
24
2
25
1
26 27 28 29 30 1
2
2
1

Facebook


FCB