Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Místní poplatek ze psů

Předmětem místního poplatku ze psů (dále jen „poplatek“) je držení psa, který je starší 3 měsíců.

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Chlumčany.

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád. Poplatek ze psů se vybírá v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Aktuální znění upravuje OZV č. 6/2020:

  • Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku své poplatkové povinnosti do 30 dnů, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování, prodej ...).
  • Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena
  • Na základě splnění ohlašovací povinnosti, po zaevidování psa je držitel seznámen s údaji nutnými k platbě místního poplatku a je mu vydána evidenční známka.
  • Držitel psa platí poplatek dle svého trvalého bydliště nebo sídla.

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok  
a) za jednoho psa v rodinných domech 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinných domech 150 Kč
c) za jednoho psa v bytových domech, v rekreačních objektech a v provozovnách podnikatele 700 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech, v rekreačních objektech a v provozovnách podnikatele 1050 Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinných domech 80 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let v rodinných domech 160 Kč
g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytových domech, v rekreačních objektech a v provozovnách podnikatele 200 Kč
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let v bytových domech, v rekreačních objektech a v provozovnách podnikatele 300 Kč

 

Poplatek lze platit:

  • V hotovosti na pokladně Obecního úřadu, Komenského 377, 334 42 Chlumčany
  • Na číslo účtu Obce Chlumčany (po splnění ohlašovací povinnosti a vydání evidenční známky) – 2728361/0100, variabilní symbol: číslo domu, poznámka: jméno a příjmení

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish