Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

SDH

 

Hasičské texty

 

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrovolným hasičským.

 

Patron hasičů sv. Florian

Sv. Florian Přes mnohá protivenství a pronásledování věřících se křesťanství rychle šířilo po celé římské říši, tehdy žil ve městě Cetii horlivý křesťan Florian, který býval důstojníkem římského vojska. Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho souvěrníci zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil a utěšil. Protože se se svou vírou nikterak netajil, byl zatčen. Nakonec byl odsouzen k smrti a s kamenem na krku svržen do řeky. To se stalo v roce 304. Památka na tento den se slaví 4. května.

Hasičská modlitba

Nechť kdekoliv ohěn vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce,matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím?
Požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným dal.

Amen

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish