Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

SDH

 

Hasičské texty

 

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrovolným hasičským.

 

Patron hasičů sv. Florian

Sv. Florian Přes mnohá protivenství a pronásledování věřících se křesťanství rychle šířilo po celé římské říši, tehdy žil ve městě Cetii horlivý křesťan Florian, který býval důstojníkem římského vojska. Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho souvěrníci zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil a utěšil. Protože se se svou vírou nikterak netajil, byl zatčen. Nakonec byl odsouzen k smrti a s kamenem na krku svržen do řeky. To se stalo v roce 304. Památka na tento den se slaví 4. května.

Hasičská modlitba

Nechť kdekoliv ohěn vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce,matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím?
Požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným dal.

Amen

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish